Title: Judas Priest, Whitesnake, Opeth
Location: Platia Nerou – Olumpiakos polos Falirou , Athens, Greece
Description: Ticket Price: 50/58 E
Start Time: 17:00
Date: 2011-07-05